apkos2u.com

Selamat Datang ke jaringan
Aplikasi Penjimatan Kos PPDTM
(apkos2u.com)

gifpantau

Storan Maya

Aplikasi berasas perkongsian fail atas talian ('cloud-based') untuk membantu memudahkan penyebaran dokumen dari PPD kepada sekolah.

Pengguna :

  1. Semua Pegawai PPD
  2. Semua Sekolah PPDTMPeratus Keberadaan Guru

Aplikasi Google Spreadsheet sebagai pelaporan ringkas sekolah kepada PPD

Pengguna :

  1. Pegawai Daftar Keberadaan Guru Sekolah (PT) semua sekolah harian
  2. JK DTP PPD Tanah Merah